Svim roditeljima je važno da njihova djeca usvoje vještine koje će im biti korisne za cijeli život, a jedna od tih vještina koja u poslednje vrijeme važi za sve bitniju jeste ekološka svijest - svijest o okruženju i vještina očuvanja prirode koja nas okružuje. 

Kao što je to slučaj i za razne druge vještine, i ovdje je važno da se kod djeteta skreće pažnja na male stvari koje će vremenom postati navika i način razmišljanja. Razvoj ekološke svijesti kod djece može se postići na raznorazne načine, a ovo su samo neki od njih: 


Budite u prirodi što više

Zasigurno najbolji način da vaše dijete zavoli prirodu i da shvati koliko je ona važna jeste da što više vremena provodi u njoj. Ovo je jedan od načina za podizanje ekološke svijesti koji uopšte ne mora da bude skup, a blagotvorno će djelovati i na vas i na vaše dijete u svakom pogledu. Da biste provodili vrijeme u prirodi ne morate da čekate da vremenski uslovi budu savršeni - važno je samo da ste adekvatno odjeveni i da imate adekvatan ranac u koji ćete spakovati presvlaku, vodu i nešto za grickanje. Nekada je dovoljno da se djeca poigraju u obližnjem parku, nekada to može biti šetnja kroz šumu, hajking, vožnja bicikla ili kampovanje - verujemo da vam bar dvije od navedenih opcija nije odbojna, a da ćete zagarantovano provesti kvalitetno vrijeme sa svojim djetetom na čistom vazduhu. 


Zašto su Pulse ruksaci BiH dobar izbor za boravak napolju? 

U našoj ponudi možete pronaći rančeve za sve uzraste i prilike. Ovoga puta, želimo da istaknemo ekološki aspekt naših proizvoda. Ono iza čega uvijek stojimo i što govorimo jeste da nam je u svakoj fazi poslovanja važan kvalitet i odgovornost koju smatramo da imamo prema našim kupcima. Iz toga proizilazi da svaki proizvod mora biti izdržljiv, trajan i što funkcionalniji - tj. da predstavlja dugoročnu investiciju koja će dobro služiti onome ko je nabavi, a sve u skladu sa odgovornošću prema resursima u koje između ostalog spadaju i materijali. 

Svi naši proizvodi izrađeni su po EU (REACH) standardu i od materijala koji u sebi ne sadrže PVC. Zašto ovo ističemo? Zato što svi materijali koji sadrže PVC moraju da se prskaju konzervansima nakon čega dolazi do reagovanja sa olovom koji se nalazi u PVC-u i to proizvodi mirise koji mogu da budu štetni po zdravlje. 


Šta je REACH standard? 

REACH standard je regulativa koju je propisala Evropska Unija, a koja je donijeta radi zaštite ljudskog zdravlja i životne sredine od raznih faktora rizika poput opasnih hemikalija koji se mogu koristiti prilikom proizvodnje. Reach standard osim propisanih mjera koje se ne smiju sprovoditi predlaže i alternativu za testiranje proizvoda kako bi se u potpunosti smanjila potreba za testiranje na životinjama koje je već dugo praksa kod mnogih kompanija. 

 

Promijenite svoje navike

Ukoliko želite da vaša djeca usvoje određene navike, važno je da iste oni primijećuju i kod vas. Nemojte čekati da vaša djeca postanu dovoljno velika - jer nikada nije rano da počnu da se usvajaju dobre navike. Čak i najmanja djeca umiju da razumiju mnoge stvari, počevši od toga da je važno da se uređaji i svjetla gase onda kada se ne koriste, da razlikuju papir od aluminijuma i da razvrstaju otpad u kante za reciklažu. Od najranijeg uzrasta je važno početi sa sitnicama koje će vremenom prerasti u naviku - počevši od toga da ne mora sve da se baci jer se neki predmeti mogu upotrebiti i više puta za različite svrhe, da se ne mora sve kupovati i posjedovati već mnoge stvari mogu napraviti i sami. Ovo nas dovodi do sledeće stavke, a to je redukcija potrošnje. 


Redukcija potrošnje

Jedan od najbitnijih ekoloških elemenata jeste odgovornost prema resursima, odnosno redukcija potrošnje. Ovo ćete lako primjeniti kod sebe i djeteta. Kada ste u dućanu i dijete želi da mu nešto kupite, zamolite ga da razmisli da li mu je to nešto zaista potrebno, da li možda već ima nešto što je slično ili je u pitanju nešto što možete i sami napraviti. Ovo pravilo primijenite i na sebe. Nemojte zasipati kuhinju sa namirnicama koje će na kraju propasti jer nećete stići da ih potrošite, nemojte i sami kupovati djetetu nekvalitetne igračke koje će se brzo raspasti i završiti u kanti. Kada se djeca igraju sa vodom, iako to jako vole, skrenite im pažnju koliko je redukcija potrošnje vode važna i koliko je voda neophodan resurs, kada crtaju i žele da pogužvaju papir jer nisu zadovoljni sa onim što su započeli objasnite im kako je nastao taj papir i kako redukcijom potrošnje istog djeca mogu da čuvaju drveće,... pričajte sa djecom i videćete i sami kako imaju više razumijevanja nego što ste to mogli da zamislite. 


Reciklaža

Iako se mnoge zemlje mogu pohvaliti solidnim sistemom za recikliranje, kod nas to još uvijek nije slučaj, ali to ne znači da ne možete sami da doprinesete. Za početak su vam potrebne kante za razvrstavanje otpada - jedna u kojoj će stajati stvari koje mislite da ćete ponovo moći da upotrebite, druga za papir, treća za aluminijum i kanta za mješoviti otpad koji ne možete da sortirate u prve dvije. Djeca će brzo usvojiti način na koji se otpad odlaže, a ono što je vama posebno bitno za razvoj njihove ekološke svijesti jeste prva pomenuta kanta u koju ćete odlagati stvari koje se mogu ponovo upotrebiti i prenamjeniti. Tu mogu ići raznorazne tkanine - majice koje su dotrajale ili previše isflekane, rolne od toalet papira, plastične flaše, razne sitnice,.. ovu kutiju povremeno izvadite i napravite neke zabavne igračke od njih. Na internetu se mogu naći mnogobrojne ideje za uradi sam projekte od recikliranih materijala, a u narednom tekstu ćemo vam i sami predstaviti neke od njih. Osim razvoja fine motorike, kreativnosti i lijepog načina da provedete zajedničko vrijeme sa vašim djetetom, ovi projekti će doprinijeti razvoju ekološke svijesti kod vašeg djeteta. 

U međuvremenu, ne zaboravite da i sami postanete ekološki osvješćeniji - reciklirajte, reducirajte potrošnju i birajte isključivo korisne i dugotrajne proizvode za sebe i svoju porodicu i nemojte propustiti da što više razgovarate sa svojim djetetom i da mu pomognete da shvati koliko je važan svijet koji nas okružuje i na koji način dijete i samo može pomoći očuvanju tog svijeta.