PULSE DESIGN štiti privatnost podataka korisnika i posetilaca sajta www.pulsebih.com. Podaci iz formulara registracije koristi samo PULSE DESIGN I neće biti dostupni na uvid trećim licima, osim u slučaju zakonske obaveze I u slučaju kršenja uslova korišćenja PULSE DESIGN.

Prilikom registracije korisnici su u obavezi da nam dostave sledeće podatke: email adresa, ime i prezime, kontakt telefon i adresu prijema pošiljke.

PULSE DESIGN će odbiti registraciju i korišćenje podataka maloletnih lica I naša firma ne može se smatrati odgovornim ukoliko maloletna lica koriste sajt www.pulsebih.com i izvrše registraciju pomoću lažnih podataka.

Komunikacija između korisnika i PULSE DESIGN putem elektronske pošte i na druge načine putem komentara, pitanja, predloga – PULSE DESIGN neće smatrati poverljivim. Ovakvi podaci su na raspolaganju firmi PULSE DESIGN I može ih koristiti u bilo koje svrhe. Korisnik je u obavezi da poštuje autorska prava PULSE DESIGN na sajt www.pulsebih.com i da ne krši prava i narušava privatnost drugih korisnika.

Identitet korisnika će biti zaštićen od uvida od strane trećih lica.

PULSE DESIGN ima pravo da bez znanja i obaveštenja korisnika, prikuplja podatke korisnika tokom korišćenja sajta. To su sledeći podaci: podaci o računaru (uređaju), geografska lokacija, internet provajder. Ovi podaci će mogu biti korišćeni samo u svrhu poboljšanja sadržaja sajta.

Registracija korisnika podrazumeva njegovu saglasnost za obaveštavanje o novostima, akcijama I drugim aktivnostima za koje PULSE DESIGN izvrši procenu da mogu biti interesantni korisniku. PULSE DESIGN pruža mogućnost svakom korisniku da se jednostavno odjavi (zabrani) od daljih sličnih obaveštenja.