Pulse Office štiti privatnost podataka korisnika i posetilaca sajta www.pulseserbia.comPodaci iz formulara registracije koristi samo Pulse Office I neće biti dostupni na uvid trećim licima, osim u slučaju zakonske obaveze I u slučaju kršenja uslova korišćenja Pulse Office.

Prilikom registracije korisnici su u obavezi da nam dostave sledeće podatke: email adresa, ime i prezime, kontakt telefon i adresu prijema pošiljke.

Pulse Office će odbiti registraciju i korišćenje podataka maloletnih lica I naša firma ne može se smatrati odgovornim ukoliko maloletna lica koriste sajt www.pulseserbia.com i izvrše registraciju pomoću lažnih podataka.

Komunikacija između korisnika i Pulse Office putem elektronske pošte i na druge načine putem komentara, pitanja, predloga – Pulse Office neće smatrati poverljivim. Ovakvi podaci su na raspolaganju firmi Pulse Office I može ih koristiti u bilo koje svrhe. Korisnik je u obavezi da poštuje autorska prava Pulse Office na sajt www.pulseserbia.com i da ne krši prava i narušava privatnost drugih korisnika.

Identitet korisnika će biti zaštićen od uvida od strane trećih lica.

Pulse Office ima pravo da bez znanja i obaveštenja korisnika, prikuplja podatke korisnika tokom korišćenja sajta. To su sledeći podaci: podaci o računaru (uređaju), geografska lokacija, internet provajder. Ovi podaci će mogu biti korišćeni samo u svrhu poboljšanja sadržaja sajta.

Registracija korisnika podrazumeva njegovu saglasnost za obaveštavanje o novostima, akcijama I drugim aktivnostima za koje Pulse Office izvrši procenu da mogu biti interesantni korisniku. Pulse Office pruža mogućnost svakom korisniku da se jednostavno odjavi (zabrani) od daljih sličnih obaveštenja.